Zapytanie

CITY INWEST Agnieszka Rackiewicz” uprzejmie informuje, że dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu kontaktu, zarządzania procesem logistycznym oraz wyceny zapytania. Podając swój email, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, trasę wyjazdu, ilość osób (dorośli/dzieci), datę i godzinę oraz miejsce podstawienia , datę, godzinę oraz miejsce zakończenia (dane z *), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „CITY INWEST Agnieszka Rackiewicz”, moich danych osobowych w ww. celach.
Oświadczam, że wiem i rozumiem, że przysługuje mi prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych a także dostępu do treści tych danych oraz żądania ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.
Oświadczam, że wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia kontakt, zarządzanie procesem logistycznym oraz przekazanie wyceny co do zapytania złożonego do „CITY INWEST Agnieszka Rackiewicz”.
Oświadczam, że wiem, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych osobowych (GIODO) lub po wejściu w życie nowelizacji przepisów Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).